Prijzen

In de eerste vijf minuten kan de klant uitleg geven over de kwestie. De installateur beoordeelt of het probleem tijdens het videogesprek op afstand door uitleg of door de klant zelf op te lossen valt.

De eerste vijf minuten bellen worden niet in rekening gebracht. In deze vijf minuten bespreken we het probleem en kunnen vast kijken of dit binnen het video-consult op te lossen is. Zo niet, dan wordt het consult afgesloten en wordt er niets berekend.

Als het consult door gaat na 5 minuten dan geldt een vast tarief van 10 euro per blok van tien minuten.

Plan uw videoconsult